ประวัติส่วนตัว

อันนี้ก็เป็น ประวัติส่วนตัว คราวๆ ของนะครับ ผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ชอบงานที่ท้าทาย ไม่น่าเบื่อครับ

resume_1

resume_2

ประวัติส่วนตัว บารมี อำนาจสูง

การศึกษา

 • 2553 – ปัจจุบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.
 • 2547 – 2552 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา นนทบุรี
  หลักสูตร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3.21

ทักษะ

 • ทักษะการใช้เครื่องมือการตลาดเช่น SWOT, STP, Marketing mix(4P), 5 Forces, BSC
 • สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ได้ เช่น Google Webmaster Tool (Google Analytic Google Trend, Google Adword, Google Adsense), facebook Insights, facebook Ads.
 • ความสามารถเขียนเว็บด้วย CMS (Joomla,Wordpress)
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน HTML5, CSS, jQuery, PHP
 • สามารถทำงานในเวลาที่จำกัด เร่งรีบ และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทัศนคติในแง่บวก ชอบมองโลกในแง่ดีเสมอ

ประสบการณ์

 • เป็นหนึ่งใน Manager ของกลุ่ม GDG (Google Developer Group Thailand)

มีส่วนร่วมในการจัด Event รวมกับ Google Thailand

มีการรวมตัวกันเพื่อพบปะพูดคุยกับกลุ่มคนที่สนใจเทคโนโลยีของ Google

ได้แบ่งปันประสบการณ์ และพัฒนาทักษะ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะสังสรรค์ จัดอบรมสัมมนา จัดประกวดหรือแข่งขันต่างๆ

 • ประกวด Business Model เข้ารอบรองสุดท้ายโครงการ “เถ้าแก่น้อย Samart Innovation Awards 2012” ของ สวทช.

เขียน Business Plan เว็บ Bulbrary.com เป็นเว็บแลกเปลี่ยนหนังสือ

ทำ research market โดยการทำ questionnaire สำรวจที่พัทยา

อบรมเกี่ยวกับ Start up วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นธุรกิจ

 • ได้มีโอกาสเข้าค่าย Young Webmaster Camp 9 (ywc#9)

เข้าในสาขา Web Marketing

มีประสบการณ์การในการคิด Project web ภายในค่าย

ได้ทำงานกันเป็นกลุ่ม มีการประชุม และแบ่งหน้าที่กัน

 • เป็นหนึ่งในนักเรียนคอร์ส Online Business Professionals (OBP)

สอนโดยพี่เจ (เจริญ ลักษณ์เลิศกุล) http://www.jarern.com

ได้ศึกษาเกี่ยวกับ Online Marketing เช่น Strategy map, Holistic marketing, Negotiation, Mobile marketing และภาพรวมของ Online Bussiness

ทำ Business Plan ร่วมกันในกลุ่ม ให้กับคณะ IT ม.รังสิต

 • นักศึกษาฝึกงานที่ mInteraction Co., Ltd. เป็นบริษัทดิจิตอลเอเจนซี่

เข้าฝึกงานในตำแหน่ง Product Manager

ได้รับประสบการณ์ กระบวนการในการทำงาน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2556

 • นักศึกษา Part Time งานบริการลูกค้า ที่ True Shop

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *