ท่องเที่ยว โบรโม่ อินโดนีเซีย

01 : เริ่มจาก… ถึงที่พัก 18.00 น. เพื่อเก็บของ และนอนพักผ่อน มีเวลา 4 ชม. ก่อนตื่นมาขึ้นรถ 23.00 น. เพื่อที่จะไปยังทางขึ้น Kawah Ijen 02 : จุดเริ่มต้นที่แรกนั่นก็คือ…

Read more

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ผาแดงหลวง

สวัสดีที่แรก : แก่งก้อ ทริปนี้เป็นทริปที่จะไปที่ ผาแดงหลวง เริ่มจากเดินทางด้วยรถตู้ ออกจาก BTS จตุจักร เวลา 20.30 น. ใช้เวลา 10 ชม. ถึงอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เวลาประมาณ 06.30 น. แวะพักเพื่อล้างหน้าแปรงฟัน ทำธุระส่วนตัว และเดินทางต่อ

Read more