IQ Power-up เพิ่มพลังไอคิว

หนังสือเล่มนี้เน้นการพัฒนาความคิดในแง่มุมของเรื่อง เพิ่มพลังไอคิว เพราะไอคิวไม่ได้เป็นสิ่งที่ทดสอบสติปัญญาอย่างเดียว

Read more